Fitsipi-pampielezana

Ity fizarana ity dia mirakitra ny fitsipika rehetra tsy maintsy hajaina raha tianao ho alefanay eto amin'ny tranonkalany ny dokam-barotrao, ny tanjonay moa dia ny ampifandraisana antoko maromaro amin'ny fivarotana entana na famatsiana tolotra.
Ny tsy fanarahana ireo fitsipika ireo dia mety hiteraka hatramin'ny fandavana ny dokanao na ny fandefasana azy, izany hoe ny fanesorana azy tanteraka eto amin'ny tranonkalanay.
Ity fizarana ity koa dia ahitana ireo fepetra fanasokajiana doka eto amin'ny tranokalanay.

NY TSARA HO ATAO

Ireto misy teboka vitsivitsy tsara ho arahana alohan'ny amehatrana ny doka :
Ny lahatsoratry ny doka dia tsy maintsy mamaritra tsara ny entana/ny kalitao/ny tolotra. Tsy ekena ny lahatsoratra tsy milaza tsara amin'ny ambangovangony ny entana amidy. Ny lahatsoratry ny doka mitovy tsy tokony haneho vokatra maro.
Ny doka dia tokony hipetraka amin'ny sokajy sahaza azy avy.
Ny dokam-barotra mombana entana, dia tokony hipetraka any amin'ny kaominina misy ilay entana.
Raha entana mitovy, dia fafana aloha ilay doka taloha alohan'ny anampidirana doka vaovao hafa indray.
Tsy afaka ho alefa im-betsaka misesy eto amin'ny tranonkala ny doka mitovy (amin'ny sampana na sokajy maromaro)

Ekenay ny dokam-barotra mitovy :
- Isa-paritra raha manana tahiry betsaka ianareo, ary manana tambazotra-panaterana nasionaly
- Isaky ny departemanta, mikasika ny fanolorana tolotra
- Isaky ny tanàna, rehefa doka 5 fara faha betsaka isaky ny departemanta, ao anatin'ny rafitry ny tolotra asa afa-tsy ny hoe voalaza tsara ao amin'ny fizarana hoe«Tolotr'asa ». Voarara daholo ny endrika dokam-barotra rehetra.
- Tsy maintsy marihina tsara ao amin'ny sahatra « vidy » ny totalim-bidy sy ny hetra rehetra tafiditra amin'iny.
- Ny dokam-barotra rehetra ho ampidirina ho tombontsoan'ny orinasa matihanina izay manao tolotra ara-barotra, na tolotra entina ampahafantarana ny asany, dia foronina ao aorian'ny andraisanay ireto singa manaraka ireto : laharana NIF/STAT/RCS.

FANDRARANA ANKAPOBEANY

Ny dokam-barotra rehetra misy singan-dahatsoratra (teny, fomba fiteny, fehezanteny, sns.) izay hita mifanohitra amin'ny lalàna, sy ny fitsipim-pampielezana eto amin'ny tranonkala, izay mety hiteraka fanelingelenana na fanafintohana ho an'ireo mpamaky, dia holavin'ny Best Place, ary tsy ho alefanay eto amin'ny tranonkalanay.

Ny hevitra rarana
Tsy azo atao ny mametraka doka :
- Nosoratana manokana amin'ny teny vahiny. Ny doka dia tsy maintsy soratana amin'ny teny malagasy na frantsay. Rehefa misy teny vahiny tsy ahitana dikany amin'ny teny malagasy na frantsay, dia tsy maintsy faritana mazava tsara mba tsy amitahana ny mpampiasa ny tranonkala.
- Ahitana teny na famaritana tsy mifandraika amin'ny atiny atolotra.
- Maneho fampiasana be loatra ny teny fototra.
- Mitarika mivantana na ankolaka makany amin'ny tranonkala hafa ankoatra ny anay.
- Misy laharana finday andoavana hetra
- Ara-politika, sekta, fanavakavahana, firaisana ara-nofo, fifandraisana amina fikambanana na olona tompon'andraikitra amina heloka mifanohitra amin'ny maha-olombelona, sns.
Ny fanavakavahana dia nofaritana ho fanavahana atao amina olombelona iray noho ny fihaviany, ny sokajy misy azy, ny fahasembanana, ny finoany, ny fomba amam-panaony, ny maha lahy na maha vavy azy, ny firenana na firazanana misy azy, …

Amin'ny maha mpampiasa ny service Best Place, dia tsy maintsy miantoka ianao fa ny vokatra ho kasainao amidy na ho vidina, dia vokatra nahazo alalana teto amin'ny tranonkala, ary ara-dalàna ny fivarotana azy.

Manasa anao izahay handray an-tsoratra ireo vokatra/entana/tolotra voarara eto amin'ny tranonkala :
- Sigara, zava-mahadomelina, sy akora tsy ara-dalàna sy mampidi-doza
- Ireo vokatra kosmetika, fanafody sy parapharmacie
- Basy, fitaovam-piadiana, fitaovam-pihazana
- Ireo zavatra natao manokana ho an'ny olon-dehibe (pornographie, fitanjahana, sns)
- Zava-maniry sy biby arovana sy atahorana ho lany tamingana
- Zavatra naverina
- Fangatahana fanapiana sy famatsiana ara-bola
- Tolotra mety hitarika fanao mitongilana
- Filazana fikarohana olana iray
- Ny ankamaroan'ny vokatra jifaina amin'ny famokarana indostrialy
- Ny vokatra mampahia, fanampin-tsakafo, …
- Vokatra mitondra marika arovana
- Ny fanaparitahana dokam-barotra maneho ny entana fototra ihany no mahazo alalana (fitaovana elektronika, DVD, CD, jeux video, rindram-baiko informatika, karatra TV misy sarany, akanjo sy kojakoja malaza, sns.)

Mampatsiahy anao izahay fa ny fivarotana kopia na ny endrika fandikana rehetra dia voarara.

Tsy maintsy tompony ara-dalàna ny dokam-barotra ianao, na manana alalana avy amin'ny tompony. Ny fivarotana entana sasany tsy azo tsapain-tanana dia tsy azo atao eto amin'ny tranonkalanay.
Mahazo mampiditra sary misy marika nomerika mba hiantohana ny fiarovana ny zon'ny fananana ara-tsaina.
Ny fanononana ny tompon'ny sary amin'ny endrika lahatsoratra ihany no ekena. Tsy maintsy miloko mainty na fotsy ireo lahatsoratra ireo.
Tsy azo atao ny mampiditra adiresin'ny tranonkala eo amin'ny sary.
Rarana ny fakana sary
Ny sary natsofoka dia tsy maintsy maneho ny entana amidy ary tsy azo ampiasaina hanehoana dokam-barotra maromaro.

Voarara ny mampiditra sary misy :
- Zaza tsy ampy taona
- Logo fotsiny (afa-tsy ny sokajy doka momba ny asa sy ny tolotra)
- Rohy mankany amin'ny tranonkala iray
- Laharana finday sy adiresy mailaka
- Fanehoana tsy misy ifandraisana amin'ny tolotra omena

MASON-TSIVANA SY FANASOKAJIANA NY DOKA

Ny mpampiasa dia afaka mijery ao anatin'ny sokajy samihafa misy ireo dokam-barotra (ohatra ny asa, fiara, fialan-tsasatra,sns.) ary afaka mampiasa ny fitaovam-pikarohana sy ny applications.
Fanasokajiana ny doka eo amin'ny pejy valiny :
Ny doka dia misokajy manaraka ny vanim-potoana : ny doka nivoaka farany no mipotra voalohany any amin'ny pejy misy ny valin'ny doka, izay ao amin'ny sokajy voakasika ary araka ny sivana nosafidin'ny mpanjifa tao amin'ny fitaovam-pikarohan'ny tranonkala.
Ny famandrihana safidy fampiroboroboana ny karama dia misy fiantraikany amin'ny laharan'ny doka, manana safidy maro ny mpanao dokam-parotra mba ampiakarana ny dokany amin'ny laharana ambony kokoa hatrany.
Ny doka sasany napetraky ny matihanina ao anatin'ny rafitra ara-barotra manokana mikendry ny hanomezana fahitana bebe kokoa ny doka dia miakatra ho azy.
Ny doka dia sokajiana araky ny faritra eto Madagasikara, tanàna, sokajy ary lohateny ary isaky ny pejy misy valiny dia azo atao ny mandamina azy araka ireto fepetra manaraka ireto :
- Vao haingana/taloha
- Vidiny miakatra/midina
- Ny lanjany (eny amin'ny application ihany no ahitana azy)
- Ny fanasokajiana araka ny maha-zava-dehibe dia mifanitsy amin'ny fanasokajiana araka ny maha-zava-dehibe ny fikarohana nataon'ny mpampiasa. Izany dia voafaritra ho azy amin'ny fepetra isan-karazany, dia ny atiny sy ny lohatenin'ny doka alefa.
Amin'izao fotoana izao, amin'ny sokajy sasany sy applications ihany, ny fanasokajiana araka ny maha zava-dehibe dia ny fandaharana automatika ny doka.
Ny mpampiasa dia afaka manivana ny vokatry ny doka araka ireto sivana manaraka ireto:
Olom-pienena/matihanina
Maika (logo maika mifanaraka amin'ny safidy adoavam-bola nosoniavin'ny mpandefa ny doka) doka azo atao livraison.
Sivana hafa manokana amin'ny sokajy na fizarana voafantina.
Fansokajiana doka eo amin'ny pejy fandraisan'ny tranonkala.
Rehefa tonga ao amin'ny pejin'ny tranokala ny mpampiasa, dia miseho eo ambanin'ny sakana mitondra ny lohateny hoe "Fikarohana vao haingana" ireo sokajy izay nanaovany ny fikarohana farany ary mamela, amin'ny fipihana, mba ho tonga mivantana amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana resahina.
Raha efa nanao fikarohana tao amin'ny sokajy fialam-boly, lamaody, Multimedia na an-trano ny mpampiasa, izay azo aterina, dia haseho eo ambanin'ny lohateny hoe "Valin'ny fikarohanao" ao amin'ny pejin'ny tranokala ihany ny doka mifandraika amin'ilay fikarohana.
Ny "sokajy ambony" amin'ny doka dia aseho ao amin'ny pejin'ny tranokala sy ny fampiharana ho an'ny mpampiasa rehetra. Ireo dia mety hiova tsy tapaka ary mifanandrify amin'ireo sokajy tian'ny Best Place hasongadina.
Farany, raha miditra ao amin'ny kaontiny Best Place ny mpampiasa, eo ambanin'ilay sakana mitondra ny lohateny hoe "Mifototra amin'ny fikarohana farany nataonao", dia aseho ny doka mitovy amin'ny doka farany hitan'ny mpampiasa.
Ho fanampin'izany, ao amin'ny pejy fandraisana Applications ihany, eo ambanin'ny sakana mitondra ny lohateny hoe "Fanambarana vaovao navoaka", dia aseho mifanaraka amin'ny toerana nampidirin'ny mpampiasa ny fanambarana farany navoaka, na manerana an'i Frantsa.
Fanasokajiana doka eo amin'ny pejy doka nojerena
Rehefa mijery doka iray ny mpampiasa, dia atolotra azy ireo ny doka mitovy amin'ilay jereny eo amin'ny farany ambany amin'ny pejy, eo ambanin'ny fampidirana mitondra ny lohateny hoe "Mety hahaliana anao ireo doka ireo".

FANANAN-JO MAMAFA NY MOMBAMOMBA ANAO REHETRA :

Ianao dia manan-jo tanteraka ny hangataka aminay ny hamafana ny mombamomba anao rehetra.
Raha te hangataka ny hamafana izany ianao, dia manasa anao izahay handefa mailaka aty aminay (serviceclient@bestplace.mg), ary azonao atao koa ny miantso anay mivantana amin'ny laharana +261-34-75-572-25.
Mila manamarina tsara anefa izahay fa tena ianao tokoa no manao izany, ka mety mila manamarina izany @ alalan'ny mailakao ianao.
Rehefa izany, dia ho fafanay avy hatrany ny mombamomba anao rehetra, tsy ho voatahiry aty aminay intsony.
Aza hadino anefa fa ilainay ny mombamomba anao (anarana, fanampiny, mailaka, ...) ahafahanao manokatra kaonty eto amin'ny tranonkala. Ary tsindrinay etoana fa ny Best Place dia tsy mivarotra ny mombamomban'ny mpanjifany amin'ny olon-kafa. Fa raha tena ny hamafana izany no ilainao, dia tsarovy fa tsy afaka ny hiditra na hampiasa ny tranonkala intsony ianao.

Raha hanohy ny fitsidihana ny tranonkalanay ianao, dia mila manaiky ny fampiasana ny Cookies.
Eny